ភាសាខ្មែរ
ផ្ទះ / ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

កម្មវិធី WhatsApp

 +86-133-2790-0688

អ៊ីមែល

ទូរស័ព្ទ

 +86-510-8877-2866
  +86-133-2790-0688

បន្ថែម

 501, អាគារ CKK, No.8 Xingchang Road(N), Wuxi,
Jiangsu ប្រទេសចិន

តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស

ផលិតផល

អំពី​ពួក​យើង
501, អាគារ CKK, No.8 Xingchang Road(N), Wuxi, Jiangsu, China
info@dock-solution.com
  +86 133 2790 0688
+86-510 8877 2866
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង
© 2022 Master Well Enterprise Limited All rights reserved.   ផែនទីគេហទំព័រ    ដោយ Leadong.com